Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang 10% korting! Vragen? 06-55996375

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 Anita’s Lingerie is een online winkel in merkkleding voor lingerie, bad-, nacht- en beenmode, die via www.anitaslingerie.nl gekocht kunnen worden.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website van Anita’s Lingerie, zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding, danwel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Anita’s Lingerie worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van, door Anita’s Lingerie ingeschakelde, tussenpersonen en derden.

Artikel 3 - Overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van het aanbod op onze website door de klant. Anita’s Lingerie is gerechtigd bestellingen te weigeren danwel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant meegedeeld.

Artikel 4 - Prijzen
4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.

4.2 De verzending van bestellingen v.a €60,00 binnen Nederland zijn gratis is je bestelling beneden de €60,00 dan betaal je €3,95 verzendkosten. Verzending naar Belgie, Duitsland bij bestellingen v.a. 75 euro zijn gratis bestel je beneden de €75,00 dan betaal je €8,95 verzendkosten. Verzending naar Spanje, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Oostenrijk bij bestellingen v.a €100,00 zijn gratis, bestellingen beneden €100,00 zijn de verzendkosten €13,95.

4.3 Anita’s Lingerie kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5 - Betalingen
5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Betaling geschiedt altijd in het geheel vooraf.

a) iDeal: Als je bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank of ING kun je via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van jouw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kies je voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij je kunt kiezen voor de bank waarbij je online bankiert. Je volgt dan de procedure die je gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie kun je gaan naar http://www.ideal.nl 

Bestellingen vanuit het buitenland kies dan voor Sisow Visa, Sisow Mastercard, Sisow Sofort Banking, Sisow Zelfoverboeking , PayPal of MisterCash daar worden geen extra kosten voor in rekening gebracht.
b) Je kunt ook zelf de betaling verzorgen door een eenmalige overboeking of via internetbankieren. Verzending van de bestelling vindt plaats na ontvangst van het totale bedrag op rekening van Anita’s Lingerie.

5.3 De klant geeft Anita’s Lingerie toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Anita’s Lingerie verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 7 - Klachten
7.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van je bestelling dien je de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform je bestelling, dan dien je dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan door telefonisch contact met ons op te nemen of een e-mail te sturen aan info@anitaslingerie.nl.

Artikel 8 - Annulering van uw bestelling
8.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat je de bestelling hebt geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken je daartoe een e-mail te sturen aan info@anitaslingerie.nl. Je orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra je verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag je deze als ontvangen beschouwen. Na annulering restitueert Anita’s Lingerie het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.

8.2 Ruilingen i.v.m. een verkeerde maat of als een artikel niet bevalt dien je binnen 8 dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@anitaslingerie.nl. In deze e-mail dien je jouw naam, ordernummer te vermelden. Tevens geef je aan dat je de order wenst te ruilen voor een andere maat, een ander artikel, een tegoedbon die onbeperkt geldig blijft totdat het bedrag is besteedt of het aankoopbedrag terug. Mits jouw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvang je binnen 2 werkdagen een bevestiging en kun je jouw bestelling retourneren.

8.3 Je ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij je zending hebben ontvangen en afgehandeld.

8.4 Bruidslingerie, kousen en artikelen v/d stout & ondeugend collectie kunnen niet geretourneerd worden.


Artikel 9 - Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Anita’s Lingerie, dan wel tussen Anita’s Lingerie en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Anita’s Lingerie, is Anita’s Lingerie niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Anita’s Lingerie.

Artikel 10 - Overmacht
Anita’s Lingerie heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Anita’s Lingerie gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@anitaslingerie.nl. Uiterlijk binnen 2 dagen zullen wij op je klacht reageren.

11.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

11.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
• zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven;
• zullen Anita’s Lingerie en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, danwel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. 

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht je na het lezen van deze voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met:

Anita’s Lingerie
Malibongwestraat 18
1447 XA Purmerend

0299-641636

06-55996375

E-mail: Contactformulier
Web: http://www.anitaslingerie.nl
Kamer van Koophandel:36043695
BTWnr:NL001479948B96

IBAN:NL33INGB0008211155

Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Anita’s Lingerie.

GRATIS VERZENDING

Gratis verzending vanaf €60

RETOURRECHT

14 dagen retourrecht zonder vragen

HULP NODIG

Bel ons op 06-55996375

Schrijf je in en ontvang 10% korting!
Schrijf je in en ontvang 10% korting!
Pak je korting!